היינו צריכים לעמוד עם היד על הלב ולהגיד: 'אני נשבע אמונים לדגל האמריקאי'. אני סירבתי לא מסיבות דתיות