היה שמח מאוד להרגיש את רגבי האדמה מתפוררים שוב בידיים. כל רגב של אדמה קדושה, שווה דמינו ונפשנו.