היה נדמה לי שאני רואה את אברהם ושרה כאן בין שבילי הקריה. הנועם, מאור הפנים, הכנסת האורחים