היה לנו קשר עמוק מאוד, הרב אלי היה ממש יד ימיני

הרב אלי היה בערך 19 שנה ר״מ בישיבה. מהשנה השנייה שלי כאן. הוא היה אדם גדול מאוד ממש מבחינת לימוד תורה ובעיקר במחשבה. הוא היה ממש ענק במחשבה.


מבחינת האישיות שלו הוא היה מאוד כלל ישראלי, מאוד שייך לכל מערכות החיים של המדינה. לעומק של ההבנה של הדברים.