top of page

היה לנו קשר עמוק מאוד, הרב אלי היה ממש יד ימיני

הרב אלי היה בערך 19 שנה ר״מ בישיבה. מהשנה השנייה שלי כאן. הוא היה אדם גדול מאוד ממש מבחינת לימוד תורה ובעיקר במחשבה. הוא היה ממש ענק במחשבה.


מבחינת האישיות שלו הוא היה מאוד כלל ישראלי, מאוד שייך לכל מערכות החיים של המדינה. לעומק של ההבנה של הדברים.


הרב אלי הקרין הרבה מאוד מהרוח שלו על הישיבה, על התלמידים. הוא ממש היה מעמודי התווך הראשיים של הישיבה פה בחברון.


גם הוא וגם דינה. דינה גם היתה אשה מיוחדת. שניהם היו אנשים מאוד מאוד עציליים, מאוד עדינים. שניהם לימדו בהרבה מקומות בארץ והם קרבו הרבה אנשים שחלקם ממש גרו אצלם בבית, הרבה אנשים הרגישו ממש שכאילו נרצחו להם ההורים.


הרב אלי ודינה היו אנשים בעלי שיעור קומה מיוחד מאוד.

דינה היתה מורה למוסיקה וחוץ מזה שהיא לימדה מוסיקה היא לימדה גם תורה באולפנת קרית ארבע, גם במדרשה לבנות בקרית ארבע וכתבה מאמרים.


גם המוסיקה שלה היתה מוסיקה מיוחדת. היא הייתה אישיות מאוד מאוד מיוחדת.


היה לנו קשר עמוק מאוד, הרב אלי היה ממש יד ימיני ובמשך השנים היו לנו שיחות שונות. הוא היה אדם עם מבט מאוד מיוחד עם תפיסה מאוד ממלכתית ועמוקה.


הרב אלי היה מדריך חתנים ודינה היתה מדריכת כלות, מפה וממקומות אחרים.


מבחינה חינוכית הרב אלי ידע להעביר מסרים בצורה מאוד מיוחדת לגדולים ולקטנים, היה לו כשרון מאוד מיוחד להעביר מסרים עמוקים וגדולים בצורה ממאוד מושכת ומעניינת.


לפני פורים הוא היה נותן שיחות מאוד ארוכות ועמוקות מאוד בעניינים של עם ישראל והתורה ובעניין הדור שלנוֿ.


הרב אלי נפגש במשך שנה לפחות עם אנשי שמאל מ״דור שלם״ והרב אלי היה שם אדם מאוד מרכזי, אפילו הביא אותם פעם לחברון.

היתה לו גישה מאוד מיוחדת אליהם הוא ידע לדבר לליבם, לקרב אותם ולהעביר את הדברים לעומק.

Comments


bottom of page