top of page

החסד שהרב אלי עשה מאחורי הקלעים

מספר חודשים אחרי שהגעתי לישיבת ״שבי חברון״ החלטתי להתחתן עם מרגלית.

בזמן החתונה, בעת שכולם רקדו, קלטתי שיש עומס בלתי רגיל של אנשים שהגיעו לחתונה.


בנקודת זמן מסיומת, בעל האולם ניגש אליי ושאל אותי מה לעשות? כי אין מספיק אוכל ושולחנות לכולם.


הסתכלתי על החתונה, היה כל כך שמח. ישיבת ״שבי חברון״ עשתה כל כך שמח, שאמרתי לבעל האולם: ״תשמע, אוכל לא חשוב לי. שים שולחנות בקצה, שים קצת אוכל ותשאיר רק את השולחן שלנו, של החתן והכלה והמשפחה הקרובה״.


כמה שבועות אחרי שהרב אלי נרצח, התברר לי הסיפור. כשעשיתי שיחת חתנים עם הרב אלי כמה ימים לפני החתונה, תוך כדי השיחה הרב אלי הבין שעקב סיבות כאלה ואחרות המשפחה של הצד שלי לא הולכת להגיע לחתונה. כשסיפרתי לו את זה אז, קלטתי איזה חיוך של ״אני מתכנן משהו״.


למידים סיפרו לי שהרב אלי עבר תלמיד ותלמיד והורה לכולם להגיע לחתונה. פשוט הורה לכל ״שבי חברון״ לבוא לחתונה והגיעו כמות בלתי נשכחת של תלמידים שבזכותם החתונה היתה אחת האירועים הכי הכי משמחים שהיו לי בחיים. כמובן שזה החתונה שלי , אבל ״שבי חברון״ בהחלט עשו אותה שמחה וזה הכל בזכות הרב אלי הורביץ


עד אותו מפגש עם הרב אלי לא לא כל כך הכרתי את הרב, הוא ישב באיזה פינה ולמד בצניעות, לא כל כך הכרתי אותו. הכרתי יותר את הראש ישיבה. את הרב שלי, אבל את הרב אלי פחות הכרתי, רק את השם שלו.

ומסתבר שבזכותו , הדבר הזה, החתונה נעשתה כזאתי שמחה. אז זה הרב אלי.

אבי אפלבאוםהרב אלי היקר שימח אותנו כל כך בחתונה שלנו.

רק בזכותו היה לנו חתונה מאוד מאוד שמחה!!!! ובשונה מהצפוי במצב שלנו...

מרגלית אפלבאוםComments


bottom of page