החיוך האמוני שנתן פרופורציה


הרב אלי ודינה ליוו אותנו מתחילת הדרך בישיבה, דרך בניית הבית, עשרות סעודות שסעדנו על שולחנם, מאות התייעצויות קטנות כגדולות שעברו דרכם ותמיד הם ציידו אותנו בעצה ובתושיה, דרך מעלה בניין האמונה ובניין הלימוד בישיבה ואחר כך במקומות אחרים.


זכיתי ללוות את הרב אלי במשך כשנה בשיעורים שהוא היה נותן בתל אביב, הוא היה מעביר שיעור פרשת שבוע בביתנו לקהילת רמת אביב, ואחר כך נותן שיעור בישיבה ואחר כך היה הולך למפגשים עם ׳דור שלם דורש שלום׳.