צבי שמח כרגיל. הגננת שלו לקחה חופש לחודש, לא הבנתי בדיוק למה, אז יש גננת אחרת והוא מרוצה.