top of page

הוא חוזר כמה פעמים על הפסוק, ואז מתחיל לבכות

הרב אלי לימד אותי שש שנים ברצף, כרב בגן וכמחנך. יש לי זכרונות רבים ממנו. אחד המיוחדים שבהם, מהגן:


הרב אלי מספר סיפורי בראשית. כשמגיע ל"ויצא יעקב מבאר שבע", הוא חוזר כמה פעמים על הפסוק, ואז מתחיל לבכות. החלה הגלות...

משפחות עולים מרוסיה שאלי ודינה אימצוהרב אלי דיבר איתנו על גלות רוסיה וגלות אמריקה. אחרי התיאורים שלו, לא הצלחנו להבין איך יהודים באמריקה לא עולים לארץ...כשקראתי את "ואין יותר גבעול", זה הסתדר לי עם סיפור חייו.

זוכר בצער ומאחל אך טוב.אלעזר רוזנברג

11 צפיות
bottom of page