הוא חוזר כמה פעמים על הפסוק, ואז מתחיל לבכות

הרב אלי לימד אותי שש שנים ברצף, כרב בגן וכמחנך. יש לי זכרונות רבים ממנו. אחד המיוחדים שבהם, מהגן:


הרב אלי מספר סיפורי בראשית. כשמגיע ל"ויצא יעקב מבאר שבע", הוא חוזר כמה פעמים על הפסוק, ואז מתחיל לבכות. החלה הגלות...