ההורה כנציג של העולם, המתווך בין הילד לעולם

ההורה הוא הצוהר של הילד אל העולם. כלפי הילד - ההורה הוא ה ׳נציג׳ של העולם, הוא זה שמסביר את הדברים, הוא זה שנותן את הפרופורציות הנכונות ואת הפרספקטיבה הנכונה. הוא יכול להגיד ביחס לדברים שונים: ״זה לא חשוב״, ״זה יותר חשוב״, ״זה עיקר״, ״זה טפל״, ״זה שטויות״, או ״בזה נתעכב״ וכדו׳.