הדרך היצירתית של דינה לפתח שיחה על היחס של מתבגרים לגופם