top of page

הדרך היצירתית של דינה לפתח שיחה על היחס של מתבגרים לגופם

היה לי הזכות ללמוד אצל דינה בשיעורים שהיא העבירה במדרשה בעיר העתיקה בירושלים

דינה לימדה ה על "חינוך מתבגרים ועל בני נוער ביחסם וכבודם לגופם ולמודעותם העצמית.


דינה השתמשה בדוגמא יצירתית כזו: היא שיתפה תמונה שהייתה איור של מנורמן רוקוול. באיור רואים נערה צעירה שהביטה בעצמה במראה.

משם שזרה דינה את סגנון החינוך היצירתי שלה לשיחה עם כולנו ההורים של...


מעל 100 נשים ויותר היו שם וההרגשה הייתה כאילו שדינה דיברה אישית עם כל אחת..

החיוך היפה ומיוחד שלה..


דינה הזמינה אותי לשבת איתה אחרי השיעור. ישבנו ב holy bagel, הייתי בשמים...

תודה


עד היום אני זוכרת את הניצוץ המיוחד בעיניה ושל דינה.

הנאה מכל מה שלימדה.


תמרה שיינמןbottom of page