top of page

הבחורים שחישלו את הרב אלי

בשנה הראשונה של הרב אלי ב״שבי חברון״, היינו ׳קצת׳ שובבים.

אחרי כמה חודשים, הרב עשה לנו שיחה מלב אל לב והוא סיפר שבהתחלה היה לו קשה והוא שקל להרים ידים. אח"כ הוא אמר לנו שבדיוק בשביל זה הוא צריך להמשיך ולא להרים ידים.


כשהייתי בן 30 ,באתי לישיבה והיה ארוע בחוץ. הרב היה במרחק 30 מטר ממני ולא היה לי נעים לגשת אליו. פתאום הרב נעמד לידי ושאל ״מה עם חתונה?״ (איך זכר,עברו 12 שנים?)

עניתי: ״חלק אני לא רוצה, וחלק הבחורות״.

הרב ענה לי: ״חלק אתה לא רוצה, וחלק אתה גורם להם שלא ירצו״.

חיים מכאליס


Comments


bottom of page