דר׳ ברוך גולדשטיין, דמות ענקית כמעט אגדית, מענקי חברון, לבש לבושו של ישמעאל, ועשה את אשר לא יֵעַשֶה