דברים שנשא הרב אלי הורביץ הי״ד בביתו של הרב צבי יהודה זצ״ל בקידוש של בתו בת-שבע קשת