דבי - דינה מודה לרב משה הורביץ, אביו של אלי, שבזכותו עלתה לארץ, חזרה בתשובה והחליטה להתחתן עם אלי