בלעדיך אין לי קיום כלל, והדברים האלו הולכים ומתעצמים עם הזמן. אין לך מושג עד כמה אני אוהבת אותך בכל