top of page

בחדר האטום עם הרב אלי ודינה הורביץ

זוכרת ספונג'ה , ערב שבת. כניסה הביתה. חיבוק במטבח.

סלט ביצים של דינה חתוך בסכין, חלות טעימות. הפתעת שוקולד בסעודה שלישית.


השיעור של הרב אלי בא ללמוד.

מציצים מהמטבח.

אורחים. ועוד אורחים. ולב פתוח. וחכמה.


ושבת אחת ארוכה במלחמת המפרץ, שיצא וזכיתי להכנס עם הרב אלי ודינה לחדר האטום. תהילים והמון המון חוש הומור.ילדינו קרויים על שמם , כי זכינו והשתדכנו על ידם.

מתגעגעים מאוד.

הם נוכחים אצלנו בבית כל כך.


בת שבע אהובה, צבי , נחמה ושולמית.

אוהבים אתכם.

דני ויעל קראוס


לדני ויעל,

לבי לבי אתכם יקירי דני ויעל

אושרכם הוא גם אושרי


אתה כבן לנו, דני, ויעל את כבת


דינה

(קטע מתוך טיוטא לברכה לחתונה)Commentaires


bottom of page