בזמן שהרב אלי היה עושה קידוש מלאכים היו מתעופפים שם

הבית של משפחת הורביץ היה בית שקולט אליו הרבה אנשים. היה בו הרבה חום ואהבה עד היום אני כל הזמן מזכירה את סעודות השבת. הריח של החלות. בזמן שהרב אלי היה עושה קידוש מלאכים היו מתעופפים שם. זה לא היה משהו רגיל, זה היה מאוד מאוד מיוחד. הרגשנו את העוצמות.


הבית של הורביץ היה בית של הכנסת אורחים. בשבתות שלא אכלתי שם, הייתי מגיעה אחרי הסעודה בבוקר, היו מגיעות הרבה בנות מהשבט וחברות של נחמה.