top of page

בזמן שהרב אלי היה עושה קידוש מלאכים היו מתעופפים שם

הבית של משפחת הורביץ היה בית שקולט אליו הרבה אנשים. היה בו הרבה חום ואהבה עד היום אני כל הזמן מזכירה את סעודות השבת. הריח של החלות. בזמן שהרב אלי היה עושה קידוש מלאכים היו מתעופפים שם. זה לא היה משהו רגיל, זה היה מאוד מאוד מיוחד. הרגשנו את העוצמות.


הבית של הורביץ היה בית של הכנסת אורחים. בשבתות שלא אכלתי שם, הייתי מגיעה אחרי הסעודה בבוקר, היו מגיעות הרבה בנות מהשבט וחברות של נחמה.


זה להיכנס חופשי, לפתוח את המקרר, הנגינה בפסנתר, ממש להרגיש בבית.

הזיכרונות הללו מלווים אותי הרבה.


אמונה גנץ
Comments


bottom of page