את מטרת השיעור לתלמיד פסנתר, אני מחלקת לארבע: תיאוריה, טכניקה, הבעה ורפרטואר