את אחי אנכי מבקש


לא מפני שאפשר לדבר אלא מפני שאי אפשר לשתוק. והלב שוטט דם ועם הדם דמעות ועם הדמעות מילים והמילים - זעקה


את אחי אנכי מבקש, את האחווה והרעות, את חדוות היחד של בני משפחה אחת כואבת, מיוסרת, מרובת דעות וגוונים - אבל משפחה אחת.


מתוך הדמעות המסנוורות, מתוך לב קרוע וחבול, מתוך יאוש, מתוך אמונה, מתוך קול דמי אחינו הצועקים מן האדמה, מתוך כל אלה, ועוד - אני פונה אליכם אחי. אנא, שמעו נא צרת נפשי בהתחנני אליכם.


אני פונה אליך ראש ממשלתי, אבי המשפחה, כמי שנושא בליבו את היחד של העם כולו, את הדאגה והאחריות לכולנו, למדינה בכללה ועד לאחרון תושביה.


אני פונה אל שרי הממשלה, אל הנשיא, אל אנשי הציבור כולם, המבקשים בוודאי את טובת העם. ואני פונה אליכם, אחי ואחיותי, מכל המפלגות ומכל הסיעות.