אפילו המצב הביטחוני יותר רגוע (בין פיגוע לפיגוע), אולי זו תחושה של השקט לפני הסערה