top of page

אני רואה תמונה של הרב אלי יושב בחדר לימוד, לומד שמונה קבצים וכולו מלא שמחה והתרגשות, של בירור והבנה

יהודה סדן

חתן


הרב אלי ודינה אהובינו

"ידעו זוג זה אשר כה רמה נפשם, להעריך גם כן את האהבה הפרטית הטבעית בערכה הטהור, והיו להם האהבה הטהורה הטבעית, והאהבה הלאומית הנאורה, והאהבה האלוקית הקדושה ומלאה הוד, ערוכות במערכה, כמגדל דוד בנוי לתלפיות" (עולת ראיה ח"ב עמ' ד ביחס לדמותו של רבי עקיבא).


כאלו הם מורי וחותני הרב אלי ודינה. הם ידעו, שככל שהבסיס של האהבה הטהורה הטבעית יהיה יותר רחב ואיתן, כך הקומה של האהבה האלוקית הקדושה תהא יותר גבוהה ומלאה הוד.


האהבה הטבעית התחילה אצל הרב אלי באהבת האדמה בקיבוץ חולתה (איך היה אומר לי – אתה לא יכול להבין עֹצמת הרגשות של איכר המכניס אצבעו לאדמה היבשה ומחכה לגשם), בהכרת פרחי הבר לסוגיהם.


התרוממה ועלתה לאהבה האדירה, שבין הרב אלי ודינה, אשר ככל שהתפתחה במשך השנים חיממה ואיחדה את כל הילדים והנכדים, ומשם פרצה את המעגל המשפחתי, אל עשרות ומאות תלמידים וחברים אשר כל כך רצו להדבק בהרמוניה הנפלאה הזו. כמה שעות ביום, ישבו הרב אלי ודינה ורפאו אנשים ע"י שיחות נפש וע"י הפגישה עם אישיותם האצילה.


ומשם התרוממה אותה אהבה ועלתה לאותו עולם רוחני מופלא, שהיו שייכים לו. אותו עולם שרבותיהם הכניסוהו לתוכו, הרב צבי יהודה זצ"ל, ויבדל"א הרב צבי והרב עודד, עם הקשר הפנימי המופלא שלהם אִתם.


ליל הסדר עם הרב אלי ודינה, זהו ליל סדר שבו גם הילדים מתרוממים לחוש את ה'כאילו הוא יצא ממצרים'. וגם המבוגרים זוכים לעסוק בו, ברעיונות רוחניים כלליים, מבית מדרשם של מרן הרב זצ"ל והרצב"י זצ"ל.

והכל במסר אחד, מלא מתיקות, חן, עומק והוד הנקלט כל אחד לפי עניינו ודרגתו.


זהו בדיוק הרב אלי, מלמד תינוקות של בית רבן, אשר קושר את הילדים הרכים אל נפשו של אבי האומה אברהם אבינו, ובה בעת הוא איש הסוד.


אני רואה התמונה של הרב אלי יושב בחדר לימוד, לומד שמונה קבצים, וכולו מלא שמחה והתרגשות, של בירור והבנה נוספת בעולמו הרוחני, העמוק והטהור.


הרב אלי, אשר במחברותיו הפנימיות מחבר את המדרשים של חז"ל על פרשת השבוע לתורה הגואלת הגדולה אשר נלמדת בישיבה קדושה זו, אשר אליה היה כה קשור.


הרב אלי, אשר היה כל - כך רחב אופקים לעולמות רבים של דעת, אך בלי שום טשטוש. בהבחנה ברורה בין כוח החיים הפנימי הישראלי – התורה הקדושה, ובין ההשלמה של חיצוניות החיים, יפיפותו של יפת באוהלי שם.


מתוך עולם פנימי זה לימדת, ולימדת כל - כך הרבה. גמרא עיון בשבי - חברון, ספר הכוזרי, מסילת ישרים, אורות, פרשת - שבוע והשיעורים המיוחדים על קדושת הזמנים, אליה היית כה קשור.


כל השיעורים נבעו מתורת הרב זצ"ל, ושאיבת מים בששון מתלמידיו. אך תמיד היו בחינת "דברים שלא שמעתם אזן מעולם", פיתחת את הדברים בדרך המקורית שלך, והעברת אותם בצורה מובנית מתודית, מלאת חיוניות ורחבת דעת.


סבא וסבתא, באתם להיפרד מאתנו ביום חמישי בערב לקראת שבת. איך סבתא דינה, לקחה כל נכד ונכד, והעניקה לו מטוב לִבה האינסופי. ואיך סבא אלי, אחרי ריקודי שמחה של חודש אדר, מצליח להסביר ליגאל, הנכד, על "הדור קיבלוה בימי אחשוורוש".


ביום שישי טיילו סבא וסבתא בגבעת התורמוסים בעמק האלה, ובליל שבת קודש עלו בקדושה ובטהרה השמימה במוסרם את נפשם על קידוש השם, כהמשך לדרכו של רבי עקיבא.


סבא היה לך קשר מיוחד לַשם: עקיבא. תמיד כשהיינו צריכים להחליט על שם לרך הנימול, היית אתה, סבא, רומז בעדינות שבאמת השם עקיבא הוא שם מקסים ומלא משמעות. זכינו ונכדכם הרביעי נקרא יאיר עקיבא. עכשיו אנו מבינים יותר, מדוע הייתם קשורים כל כך להארה של אישיות מופלאה זו.

6 צפיות
bottom of page