אני עמדתי קרוב אליה וקיבלתי ממנה מכות. היא בעטה בי.

ישנן תכונות הקיימות אצל הורים, הם נמצאות שם גם במצבים מורכבים וקשים יותר בהתמודדות עם הילד המתבגר.


זכיתי להיות בלֵידה שילדה בתי, לֵידה שהייתה לא קלה מכל מיני בחינות. האישה שעוברת לֵידה עוברת משהו, עוברת תהליך. וכשאני עמדתי לידה והייתי איתה, באו לידי ביטוי אצלי התכונות של אהבה וקבלה ללא תנאי, אהבתי אותה וקבלתי אותה מאוד מאוד. אני אוהבת את הבת שלי ואני מודעת למה שעובר עליה, אני איתה ואני שם בשבילה.


אני מקבלת אותה, גם אם אותו רגע הוא לא רגע יפה, הוא לא