אני עוד זוכר את ההורים של הרב אלי שעלו ארצה לפני למעלה מחמישים שנה, והוא יליד כפר הרא"ה.