אני מרגיש שכל אלו הם פרטים ודוגמאות לעומת האור הגדול של הנשמה האחת

כל מפגש עם הרב אלי ודינה הייתה בו מתיקות מיוחדת של אהבה וחום, של נעימות ורוגע; ובמותם לא נפרדו. כי גם רשעי העולם, חלאת המין האנושי, לא יכלו לפגוע בשלמות שהייתה עמם, לא יכולים