אני מחנכת אותך ולומדת ממך באותו זמן

בס״ד

ערב יום הכיפורים תשמ״ט


לצבי היקר,