אם אבא אומר, אז היינו ביציאת מצרים, אבל אני הייתי כל כך קטנה אז, שאני כבר לא זוכרת..

כאש