אלי מתאר את הווי ילדותו

לאחר חתונת ההורים, חיי מותרות של דירה ורהיטים מטבח ותנור - היו חלום רחוק. בחדר קטן בניו יורק ואח״כ בבוסטון, הם בנו את משכנם כשעיקר מחייתם - חזון.

השאיפה ללמוד וללמד, לגדול בתורה ולבנות בית של תורה, היא שנתנה את כל המרץ וכל השמחה של השנים הראשונות.

אידיאל - משביע נפש רעבה, אך לא בטן מקרקרת. בשעה שאבא שקד ועשה לילות כימים, אמא פרנסה בעבודת הגננות, בתקופה שאשה מפרנסת הייתה תופעה לגמרי לא מקובלת. כיוון שבנם בכורם עשה דברים בקצב שלו והוא החליט להופיע רק כעבור שש שנים, שימשה עבודתה של אמא עם הילדים כהכנה טובה לאימהות.

געגועי ארץ חמדה משכו את הזוג הצעיר לארץ ישראל ואחרי כמה חודשים בירושלים התחילה תקופת כפר הרוא״ה.