אלי הורביץ בפנייה לרב צבי יהודה שיקבלו לישיבה ״שאוכל לגדול בתורה להביא ברכה לכלל עמנו כמה שידי משגת״