אליעזר חוזר ואומר לאברהם: עברת ניתוח, אתה חולה, קח יום חופש תנוח. ובכלל, אין אף אחד בחוץ, בחמסין הזה