top of page

איפה אבא?

כשהילדים והנכדים שלי מגיעים לגיל שלוש או ארבע, אני מושיב אותם על ברכי ושואל: "איפה אבא?"

בדרך כלל הילד מצביע עלי באצבע ואומר: "הנה, פה"

ואני עונה: "לא, זו החולצה של אבא. אבל איפה אבא?"

הילד מצביע על האף. ואני עונה: "לא, זה האף של אבא, אבל איפה אבא?"

וכך הדבר נמשך זמן רב.


אחד הילדים הגיע לבסוף למסקנה שאין אבא, כי אם אבא אינו החולצה, האף הלחיים וכו ' – אז אין אבא..


בת אחרת, לאחר כמה ניסיונות, שקעה במחשבות עמוקות, ולאחר זמן ענתה: "אבא בפנים".


האני האמיתי של האדם הוא נשמתו; וכל חייו, מחשבותיו, רגשותיו וכוחותיו נמשכים ויונקים ממקור נשמתי טהור זה.


אין זה כל כך פשוט למצוא את הפנימיות.

לפעמים אדם מפחד לגלות את עצמיותו, הוא חושש שיגלה בה דברים לא נעימים, כי אין הוא מאמין בטוב הפנימי הטמון בו. אבל כדי שהאדם יחזור אל עצמו, עליו להכיר את האמת של עצמיותו, את עומק פנימיותו, ולהאמין בעומק הטוב שגנוז בו.


מתוך ״התשובה – שיבה אל העצמיות״

הרב אלי הורביץComments


bottom of page