אינני בעל מושלם, יש בי חולשות כשאר בני תמותה, אבל בדבר אחד אינני פגום כלל, וזה: עמידה לצידך כתומך בך