• .

איחולים וברכות והרבה אהבה שהרעיפו אלי ודינה אחד על השני בכל שנותיהם יחד