top of page

בחיים שלי לא ראיתי מקום כל כך יפה, אתה משתכר מהבושם של הפרחים. כל אחד עם האחוזה שלו. תעלבו לפחות..

פעם הייתי באיזה קהילה בארצות הברית מיד אחרי יום השואה, זה היה אביב והמקום היה משגע, בחיים שלי לא ראיתי מקום כל כך יפה, הכול פורח, אתה משתכר מהבושם של הפרחים. כל אחד שם עם האחוזה שלו. מקום מאוד עשיר.


דרשתי שם בשבת והקראתי להם באנגלית דברים שתרגמתי מהגר״א ששם הוא מתאר את תהליך הגלות, שניטל כבוד בית חיינו ושהיציאה מהגלות זה יציאה מהקבר והגויים ושהגלות זה הריקבון, הרימה והתולעה, שנשאר בגלות רק עצמות ובסוף גם העצמות נרקבות, הכול נרקב. תיארתי את הסירחון הזה בצורה מאוד מוחשית.


אמרתי להם: ״כשקוראים את הדברים האלה, זה בדיוק התמונות האלה מהשואה והייסורים הנוראים וריקבון החיים. זה מה שעולה מהתיאור, קצת קשה (להרגיש את זה) ביופי המשגע של טינקס ניו ג׳רזי, אבל הגר״א לא מבדיל, זה בית הקברות וזה בית הקברות, זה סירחון של גוויות וזה סירחון של גוויות. זה מה שהגר״א אומר: ׳לעלובי הגלות האפילה׳ ״.


זה כזה מתסכל... זה משגע... לא משנה מה אתה אומר, הם אחר כך באים ואומרים יישר כוח, זה כל כך מהנה, קיבלתי השראה.


תיעלבו לפחות.. שום דבר... כלום...


״וצריכים להודיע לכל העולם כולו, לעלובי הגלות האפלה, כי הצינור של החיים המלאים שפע אור ונעימות קדושה של ארץ חמדתו החל להפתח, הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו, ארץ נעימה״ (אורות ישראל, ט׳ - הרב קוק)


אני קורא את זה בשביל ביטויי החיבה (לארץ ישראל) של מתיקות ונעימות, חיבה מתפרצת.


״ארץ נעימה, דורשת היא את בניה, פושטת היא את זרועותיה אליהם באהבה, על כל פשעים מכסה באהבתה, שובו שובו בנים גולים, בנים נידחים לחיק אמכם״ (שם) נו אמא, צריך להסביר אמא?


הרב אלי הורביץ״וכשדיברנו שצריך לעורר תנועת תשובה ועליה על יסוד משנת הרב באמריקה, מיד נענית ונסעת שנה תמימה כל חודש, ובוודאי פעולת צדיק לא תשוב ריקם, ואם לא בגלוי ודאי בסמוי נזרעו זרעים שעוד נראה צמיחתם ועלייתם. ״


הרב צבי טאו

מתוך דברעם שנשא בהלוויה

bottom of page