בחיים שלי לא ראיתי מקום כל כך יפה, אתה משתכר מהבושם של הפרחים. כל אחד עם האחוזה שלו. תעלבו לפחות..

פעם הייתי באיזה קהילה בארצות הברית מיד אחרי יום השואה, זה היה אביב והמקום היה משגע, בחיים שלי לא ראיתי מקום כל כך יפה, הכול פורח, אתה משתכר מהבושם של הפרחים. כל אחד שם עם האחוזה שלו. מקום מאוד עשיר.


דרשתי שם בשבת והקראתי להם באנגלית דברים שתרגמתי מהגר״א ששם הוא מתאר את תהליך הגלות, שניטל כבוד בית חיינו ושהיציאה מהגלות זה יציאה מהקבר והגויים ושהגלות זה הריקבון, הרימה והתולעה, שנשאר בגלות רק עצמות ובסוף גם העצמות נרקבות, הכול נרקב. תיארתי את הסירחון הזה בצורה מאוד מוחשית.


אמרתי להם: ״כשקוראים את הדברים האלה, זה בדיוק התמונות האלה מהשואה והייסורים הנוראים וריקבון החיים. זה מה שעולה מהתיאור, קצת קשה (להרגיש את זה) ביופי המשגע של טינקס ניו ג׳רזי, אבל הגר״א לא מבדיל, זה בית הקברות וזה בית הקבר