שנים שבהם הדלת הייתה פתוחה לארוחות שבת, חגים וחול, לשיחות משבר ושיחות חולין