שמעתי לפתע צרחות נוראיות מחדרה של בתי, לא היה לי ספק לרגע שמחבל חדר לתוך הדירה, תפסתי בידי סכין מטבח