top of page
  • צבי

קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ

אין זו הליכה פיזית בלבד, אלא התנהלות שהיא כל כולה על פי רוחו של אברהם, על פי הרוח המוסרית ונטיית הטוב שלו.


זה מה שעומד ביסוד הצורך להקים ממלכה ישראלית. כוח הלאום הישראלי חייב לנבוע מתוך אותה נטייה טבעית, אותה שאיפה אולטימטיבית, אותה דרישת ד: של אברהם שמובנה הוא החפץ לתקן את העולם ולרומם את האנושות.


כדי להוציא אל הפועל את השאיפה האידאלית הזאת צריך ממלכה ישראלית. חז"ל מלמדים אותנו בדבריהם שלא נוכל לכבוש את הארץ אלא רק כאשר נבין שאיננו עם ככל העמים, ושלאומיותנו אינה לאומיות רגילה אלא לאומיות נשגבה שכל עניינה ומגמתה הם להוציא לפועל ולהגשים את נטיית הטוב האברהמית. כאשר הטוב הזה הולך וצומח, הולך ומתפשט והופך להיות תבנית של עם ממשי במציאות.

מתוך ״צור חוצבתם״

הרב אלי הורביץComments


bottom of page