פרט וכלל בכיתה - או ״מה זה משנה למישהו...״

הרבנית דינה הורביץ הי״ד


״המורה, תסבירי לי מה זה משנה למישהו אם אני לא באה לשבת?!״ טענה כזאת, עם כל הסתעפויותיה, מוכרת היטב לעומד בראש כיתה כמחנך ומציבה בצורה חדה דילמה חינוכית: יש צורכי הכלל ויש צורכי הפרט – מה הקשר ביניהם?!


כאשר שני המעגלים חופפים – דרישת המסגרת (בית ספר, צבא, אומה) ורצונותיי האישיים – יופי! אך מה לעשות והרבה פעמים יש סתירה ״חזיתית״ ביניהם? והרי כיום דֶגל הפרט מורם במלא גובהו (זכויות הפרט, צורכיו ורווחתו).


בשורות אלו ברצוני לדון, כמחנכת מן השטח, בכמה מן ההיבטים החינוכיים לשאלת החינוך לכלל ולפרט. אתמקד בעשייה החינוכית בכיתה, בדוגמאות מן השטח, ואפתור את עצמי מן החובה לבסס את הנחותיי בדיון תיאורטי.