ענווה מופלגת, בלי חשיבות עצמית, הקשבה ופתיחות לכל אדם

אורי הורביץ

אח של הרב אלי הי"ד


אחי הגדול אלי, אחותי - גיסתי, דינה, הנאהבים והנעימים,