• .

ספר מחזור מרגש מכיתתה הראשונה של המורה דינה הורביץ אולפנת קרית ארבע

מחזור ט״ז אולפנת קרית ארבע