top of page

ספר הלידה - הרב אלי הורביץ

ספר הלידה - על ספר שמות - הרב אלי הורביץמתוך ההקדמה:

ספר בראשית הפגיש אותנו עם הדמויות הענקיות, כבירות החסד וגדולות האמונה, של האבות. הכרת הדמויות הנשגבות הללו עומדת ביסוד התפילה שלנו - אי אפשר להתפלל בלי ללמוד את ספר בראשית, אי אפשר לומר "אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב", בלא להבין את הגודל האלוהי המופיע על ענקי הרוח הללו.

הפגישה הזו היא מרתקת ומסעירה.


אומנם אין אנו יודעים לצייר את פרצופו של אברהם אבינו, אבל בספר בראשית אנחנו נמצאים איתו - עם המתיקות הזו, עם אדירות החסד שלו. אנחנו נמצאים איתו בתפילתו ומלווים אותו במלחמתו כנגד ארבעת המלכים במטרה להציל מידיהם את לוט. אנחנו עומדים גם לצד יצחק - יצחק הטמיר, הנעלם והנסתר, יצחק הנעקד על גבי המזבח כעולה תמימה, ונכנסים גם לתוך חייו המסובכים כל כך של יעקב - בקדושתו ובצער גידול הבנים שלו. בסוף הספר, אנו חודרים לתוך ההתמודדויות המורכבות של השבטים, ובעמידה של יוסף אל מול אחיו. אנו רואים את הדמויות ופוגשים אותן מקרוב.

בספר שמות אנו פוגשים סיפור אחר לגמרי. כמעט אין יותר פרצופים, אין יותר דמויות. אומנם מוזכרים בהתחלה שמות בני יעקב "הַבָּאִים מִצְרָיְמָה", אבל מיד אומרת התורה: "וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל אֶחָיו וְכל הַדּוֹר הַהוּא". ומכאן ואילך איננו עוסקים בדמויות. אומנם ישנן דמויות גדולות, גדולות אולי אפילו יותר ממה שהורגלנו לראות, אך אין הן המוקד, לא הן מהוות את הנושא המרכזי. בספר בראשית, הנושא היה אברהם, יצחק, יעקב והשבטים - ואילו בספר שמות אין שמות, הכול משתנה.


הרמב"ן קורא לספר שמות ספר הגלות והגאולה, אך מהי הגאולה? כאשר "ישובו אל מעלת אבותם". הגאולה היא כאשר האומה הולכת ומתפתחת, כאשר היא גדלה, מתרבה ומתעצמת במצרים, עד שהיא שבה אל מדרגת ספר בראשית.


בספר בראשית, בחייהם של אברהם, יצחק ויעקב, נעוצים יסודות הגאולה. ספר בראשית הוא זמן ההיריון וספר שמות הוא ספר הלידה, לידת עם ישראל.


היריון ולידה - מה חשוב יותר? היריון ללא לידה בסופו הוא ודאי קטסטרופה, ועל כן נראה ברור שהלידה היא העיקר. ההיריון נחוץ כמובן, אך רק כמבוא בעלמא. אך יש גם צד הפוך. יש מאמרי חז"ל המצביעים על כך שההיריון הוא בעל חשיבות עצומה לוולד.


כשם שהנשמה הגדולה של האדם אינה מתגלה אלא על ידי כוחות גופו ופעולותיו, כך נשמת האומה אינה יכולה להתגלות ולהופיע בעולם אלא רק בהופעה הגדולה של הציבור... ספר בראשית מתאר לנו את התכונות, את קווי האופי שלנו, את השקיקה הנשמתית ואת כל המבנה המוסרי אשר ילכו ויתרקמו בנו לאורך השנים והדורות מתוך הלידה הפלאית של יציאת מצרים.


מתוך הקריאה בספר בראשית, ממלא אותנו ספר שמות שמחה אדירה, שכן אנו יודעים ש"זה הקטן גדול יהיה". אנו מכירים שכעת מתחיל העולם לצעוד אל טובתו, אל המגמה שלשמה נברא. האומה הישראלית יוצאת כאן לאוויר העולם, ומהנקודה הזו היא תלך ותתפתח עד שתשוב אל הגודל הבראשיתי שלה.


ספר זה מוקדש לעילוי נשמותיהם של שני אנשים מיוחדים במינם - הרב אלי ודינה הורביץ זצ"ל הי"ד.


זוג אוהב וחכם, שופע טוב-לב והומור, שבזמן קצר הצליח להשפיע על רבבות בני אדם ולשנות את חייהם. בתבונתם הראו לנו כיצד התורה מאירה את המציאות המורכבת של חיינו, וברוחב לבם גישרו בין קצוות והכשירו את הלבבות לאתגרים הגדולים שעם ישראל ניצב לפניהם היום.


בעוד הם מפיצים אור וקדושה פרצו כוחות חושך ורשע לביתם בקריית ארבע בליל שבת קודש (ד' באדר ב' תשס"ג) ורצחו אותם בדם קר.


טעו המחשיכים וטעו המרושעים. שום כוח בעולם לא יוכל לכבות את הניצוץ שהדליקו שני אנשים אהובים אלו. להבתם רק תלך ותגבר.


מַיִם רַבִּים לֹא יוּכְלוּ לְכַבּוֹת אֶת הָאַהֲבָה וּנְחָרוֹת לֹא יִשְׁטְפוּהָ (שיר השירים ח' ז')


המשפחה

הרב יהודה ובת שבע סדן

הרב אריה וטובה ניימן

צבי וטליה הורביץ

אהרן ואסתר הורביץ

הרב דוד ונחמה הורביץ

הרב נחמיה ונחמה טאו

ראובן ושולמית נחמן

אורי ומיכל הורביץ

ולזיכרון עולם הרב משה ולאה הורביץ ז"ל

מני וברניס וולף ז"ל

תיוגים:

10 צפיות

Comments


bottom of page