ספגתי ממך המון בתקופה הקצרה שהתגוררתי בחולתא. ניחוח הזבל, אהבת מולדת, התבוננות היסטורית.