סניף אריאל קרית ארבע


מכתב פרידה מדינה הורביץ הי״ד לקומונרית.


לרונית,


הגיע מוצאי שבת – שבת ראשונה בסניף בלי רונית – וחסרונך היה ממש מורגש – מעין ״ויצא יעקב מבאר-שבע וילך חרנה״.


אני מצטערת שלא ראיתי אותך לפני נסיעתך וכך נמנע ממני להודות לך על השנה ולברך אותך לקראת העתיד בשם אלי וכל משפחתנו (ואני בטוחה שהמון משפחות ״אריאל״ מסכימים איתי בזה).