top of page

סניף אריאל קרית ארבע


מכתב פרידה מדינה הורביץ הי״ד לקומונרית.


לרונית,


הגיע מוצאי שבת – שבת ראשונה בסניף בלי רונית – וחסרונך היה ממש מורגש – מעין ״ויצא יעקב מבאר-שבע וילך חרנה״.


אני מצטערת שלא ראיתי אותך לפני נסיעתך וכך נמנע ממני להודות לך על השנה ולברך אותך לקראת העתיד בשם אלי וכל משפחתנו (ואני בטוחה שהמון משפחות ״אריאל״ מסכימים איתי בזה).


אני רוצה להביע את תודתי הרבה ואת התפעלותי מהתרומה הברוכה והנפלאה שהענקת לבנות אריאל, לתנועה ולקריה.


מ ״מקורות״ שלי (גם הבנות שבשטח וגם מבת שבע, שהחזיקה את ״אריאל״ על אש קטנה שלא תדעך עד לבואך) אני מאוד יודעת על המאמצים הרבים והנמרצים שהשקעת בתנועה על מנת להעלות את תפקוד הסניף על הפסים, להרים את הרמה, להגביר את מספר החניכות, לעודד ולחזק את המדריכות, ומעל לכל – להפיק חיים (ואין חיים אלא התורה) לחיי הסניף, ובמיוחד במיוחד במישור המוסר והמידות.


במרץ בלתי נלאה, בענוה, בצחוק מתגלגל ובהתמדה רבה, ניגשת לאתגר – ובכל ניכרת הצלחה מעל ומעבר!


סניף קרית ארבע משגש, המסגרת מתפקדת והבנות מאושרות ופורחות. (תודה מיוחדת מגיעה לך על עבודתך המסורה עם נחמה – היא למדה ממך המון....).


אני מאחלת לך הצלחה ואושר בהמשך דרכך ומקווה שאת יוצאת מאתנו בתחושת סיפוק ושביעות רצון.


היי ברוכה, רוניתא ״יש שכר לפעולתך״!


תשמרי על קשר


בהערכה ובאהבה


דינה


34 צפיות

Commentaires


bottom of page