היינו מנתחים אחורנית את המהלכים בשחמט ומה באמת היה צריך לבחור

הייתי בחוג שחמט והייתי משחק בבית שחמט עם צבי. לפעמים אלי היה מצטר