נציגכם במשרד החינוך מבקש להוציא את ״הנפש היהודי״ מ״התקוה״. גם ״עין לציון צופיה״ קצת מיותרת