top of page

מלחמת התרבות - הרב אלי הורביץמלחמת התרבות - הרב אלי הורביץ


"לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי אֱלֹהִים וְרוּחַ נָכוֹן חַדַּשׁ בְּקִרְבִּי" (תהלים נא יב)


הספר ״מלחמת התרבות״ נערך במסגרת שיעורים שהעביר הרב אלי הורביץ בסוגיות בתרבות הישראלית. הספר הוא הראשון מבין שלושה ספרים שיצאו בנושאי אמונה בוערים המנסרים בחלל האוויר התרבותי בזמננו.


"מלחמת התרבות" - בראשיתו עוסק במלחמת התרבות עצמה - מהי? היכן היא מתרחשת? היכן כל אחד ואחד מאיתנו נפגש איתה. וממשיך לשתי סוגיות מרכזיות: איש ואישה - סוגיית הפמיניזם. דרך טענות הפמיניזם, נבחנים יסודות הבית הישראלי: התכונות והתפקידים השונים של האיש והאישה ומהות הקשר שביניהם. על השלום - מהו שלום אמיתי, והיחס להסכמי שלום למיניהם.


המאמר הראשון, "לימוד אמונה בדורנו", הוא שיעור שלימד הרב אלי בישיבת ״שבי חברון״ ובו בירור היסודות המרכזיים שעליהם בנוי לימוד התורה בדורנו. שיעור זה שימש כהקדמה לשיעורים של "מלחמת התרבות".


ראינו חשיבות להביאו כמאמר פותח כיוון שהוא היסוד והשורש למלחמת התרבות ובו מתברר מהו הדבר העיקרי שאותו יש לבנות ולפתח כדי להצליח במלחמה זו.


המאמר "מלחמת התרבות" מורכב משתי סדרות של שיעורים, האחת משנת תש"ס והשנייה משנת תשס"ב. השלד של מאמר זה הוא מאמר שכתב הרב אלי, ונוספו לו הקדמות ותוספות מתוך השיעורים שניתנו באותה תקופה. (את כתב היד של הרב אלי הבאנו כנספח לספר. ראינו חשיבות בהבאתו היות שיש בו סקירה תמציתית של המאמר, וכן מכיון שיש בקריאתו שימוש תלמידי חכמים).


מאמר זה מברר היכן זירת הקרב העיקרית בתקופתנו, מהי מלחמת התרבות ומהם עקרונותיה, ומהם היסודות שעלינו לבנות בקרבנו כדי שנוכל לצאת למלחמה זו ואף לנצח. מתוך כך, כחלק ממלחמת התרבות, עולה הצורך לפנות אל הסוגיות התרבותיות השונות העומדות על סדר יומנו ולבררן לעומקן.


בספר הזה נעסוק בשתי סוגיות מרכזיות, סוגיית הפמיניזם וסוגיית השלום


המאמר "איש ואישה, סוגיית הפמיניזם" - נערך בעיקרו מסדרת שיעורים שניתנו בישיבת ״שבי חברון״ בשנת תש"ס, ומשיעורים נוספים לנשים שהועברו ב״מדרשת הרובע״ ובמכון ״בניין שלם״.

מאמר זה עוסק בנקודות היסודיות והחשובות להבנת ערך המשפחה והזוגיות בכלל וערכה של האישה בפרט, ומהווה בסיס חשוב להמשך ליבון סוגיה זו לפרטיה השונים.


המאמר "על השלום", נערך מתוך סדרת שיעורים שניתנו מתוך סערות התקופה בעת המאבק על הגולן, בשנת תש״ס. חלקים ממאמר זה שולבו בתוך המאמר "מלחמת התרבות".


כחלק ממערכה זו של "מלחמת התרבות", לימד הרב אלי סוגיות נוספות: "הנצרות" (תש"ס-תשס"א), ו״תורה ומדע״ (תשס"ב-תשס"ג). שהתפרסמו בספרים ״בני החי״ ו "תורה ומדע"


הרב אלי עסק רבות גם בשתי סוגיות נוספות השייכות ל״מלחמת התרבות״: ״הספרות״, ו״היסטוריוסופיה״, אך לצערנו, לא הספיק ללמדן. לאחר שסיים ללמד את סוגיית "תורה ומדע", באדר תשס"ג, עלה בסערה השמיימה, עם אשתו, הרבנית דינה.
תיוגים:

8 צפיות

Commentaires


bottom of page