מותאם לילדים, אבל זיהיתי שהתוכן של הדברים לקוח ישירות מביאור העקידה בעולת ראיה!