top of page

מותאם לילדים, אבל זיהיתי שהתוכן של הדברים לקוח ישירות מביאור העקידה בעולת ראיה!

ישבתי פעם, לפי הזמנתו, בשיעור של הרב אלי לילדים בכיתה ב'. השיעור היה על עקידת יצחק.

הרב אלי התחיל במתיקות, כמו שמדברים לילדים בכיתה ב׳, וסיפר על יצחק. הכל היה נשמע כמו סיפור לפני השינה


מותאם לילדים. אבל זיהיתי שהתוכן של הדברים היה לקוח ישירות מביאור העקידה בעולת ראיה!


רק אדם גדול עם הבנה עמוקה, יכולת נפלאה לפשט כל דבר עד כדי לדבר עליו עם ילדי כיתה ב, - וכמובן אדם עם כשרון משחק - היה יכול להעביר את השיעור הכי בהיר ועמוק ומתוק ששמעתי אי-פעם על עקידת יצחק.


הרב דוד בן מאיר

Comments


bottom of page