top of page

מהו סוד קסמם של אלי ודבי?


אלי ודבי ליוו אותנו תמיד בעיניים מבינות. כאח וגיסה, התייעצנו איתם בענייני חינוך ושטחנו בפניהם הכרעות הרות גורל. ותמיד הגענו יחד לאותה מסקנה, שאלי היטיב לנסח: ״באמת יש לכם בעיה, והפעם היא אכן שקולה... בעצם, אתם יכולים למצוא בעצמכם את התשובה״...


ובכל זאת לא יצאנו אף פעם ביידים ריקות. ותמיד חזרנו אליהם לעוד. לקבל מהם את ההקשבה, החום, הפתיחות וההומור מחד, ומאידך, דביקות בלתי מתפשרת באידיאל...


אם מי עוד אנחנו יכולים להעמיק ברעיון תורני וגם לנתח סרט או סיפור טוב...

עם אלי ודבי היה אפשר גם לדבר וגם להתפלל.

אסתר הורביץ


מצגת תמונות - ניתן לדפדף בחיצים


Comments


bottom of page