top of page

להרגיש את האור של המורה דינה

לא יודעת, או אולי אין לי מספיק מילים, כדי לתאר אור ועיניים.


המורה דינה כל כולה האירה. אפשר היה להרגיש את האור שלה באופן מוחשי...

והעדינות שלה...


2 מורות איבדתי

רינה דידובסקי הי"ד ודינה הורוביץ הי" ד.

ומשתיהן אני זוכרת אור גדול ועיניים טובות, עיניים שחודרות לעומק הבטן.

ולשתיהן אני מתגעגעת.

מוריה מכלוףコメント


bottom of page