• צבי

לבננו היקר לנו מאוד צבי אהרון

ערב ראש השנה תשס״ג


לבננו היקר לנו מאוד צבי אהרון,


מטר סוחף, גשמי ברכה, דמעות גיל של אמנו רחל בישרו את יציאתך לאויר עולם, ואנחנו בהלל והודאה קבלנו מתנת שמים.


לוינו אותך בילדות קסומה, עליזה, ואחר כך בכאבי ההתבגרות ויסורי בית הספר. עקבנו בנשימה עצורה אחר נפתולי עליתך והתקדמותך מלימודים לצה״ל, מצה״ל לעבודה ובעיקר - התעלותך להיות איש, חזק, ישר דרך, נעים הליכות, רגיש ומתחשב, אוהב את הכל ואהוב על הכל, אחראי, אידיאליסט, והוגה דעה, איש שיח וחבר.


והיום עומדים אנו ומשתאים מסוד ה׳ בקישור הנפשות, בשעה נפלאה זו שהגעת לפרק העיקרי בחייך: ״על כן, יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד״ (בראשית ב׳ כ״ד).