• .

לא יאומן!! האם באמת אפשר לקלוט? בעוד תשעה ימים בלבד ובתי הבכורה, בתי התינוקת, מתחתנת!!!